Natuurlijk Leiderschap

Coaching via WhatsApp
Heb je een dringende vraag? Een issue wat niet kan wachten en wil je hier graag op korte termijn met een coach over praten? Vraag dan een coachsessie via WhatsApp aan!!

Coaching via WhatsApp is voor meerdere mensen een fijne manier om gecoacht te worden. De coachee heeft de mogelijkheid om even na te denken over de vragen die door de coach gesteld worden en het uiten van emoties kan in een eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden.

Coaching via WhatsApp is een snelle en doeltreffende manier om tot de kern te komen van de onderliggende overtuigingen.

Telefonisch contact
Soms is een WhatsApp sessie te complex en zal door de coach, of door de coachee, gevraagd worden over te stappen op telefonisch contact. Dit zal dus alleen gebeuren als hier overeenstemming over is.Vul hieronder je gegevens in voor het aanvragen van een coachingssessie via WhatsApp:

Persoonlijke gegevens

Aanhef

Voornaam

(Tussenvoegsel en) Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Voorkeur datum en tijdstip:

Geef hieronder aan op welke dag en bij voorkeur op welk tijdstip je, via WhatsApp, gecoacht wil worden. De coach zal vervolgens contact met je opnemen voor het maken van de afspraak via WhatsApp.

Datum

Tijdstip

Betaalbewijs

Straat + huisnr

Postcode

Plaats

Ter informatie: voor het maken van de factuur hebben we je adresgegevens nodig en brengen we € 5,-- administratiekosten in rekening.

Ik betaal als volgt:

Hierbij ga ik akkoord dat er een betaalverzoek wordt verstuurd naar het door mij ingevulde telefoonnummer, via WhatsApp. Ik ontvang hiervoor een betaalverzoek van € 35,-- per coachsessie, ongeacht de duur van de sessie, met een maximum van 20 minuten. Meerdere aaneengesloten sessies zijn mogelijk, je betaalt per sessie van 20 minuten.Copyright © ESSENZA 2002
VOLG ONS OP: