Natuurlijk Leiderschap

Executive Coaching
Door het vergroten van de effectiviteit van de executive en het versterken van diens leiderschapskwaliteiten door middel van zelfreflectie, -ontwikkeling, -inzicht en -correctie zal de executive talentvoller, authentieker en met meer inspiratiekracht kunnen functioneren. Daarbij richt de executive coach zich niet alleen op de persoon van de executive zelf, maar eveneens op de context waarin de executive functioneert. Er wordt ingezoomd op de innerlijke drijfveren en mogelijkheden om de capaciteiten optimaal te benutten.

De coachingssessies zijn ook momenten van 'sparren' met iemand van buiten de onderneming, iemand die een absolute geheimhoudingsplicht heeft. Een vertrouwenspersoon waar alles mee gedeeld mag en kan worden.

De executive draagt een zware verantwoordelijkheid en heeft vaak te maken met lastige (ethische) vraagstukken of persoonlijke dilemma’s. De beslissingen liggen onder het vergrootglas en kunnen soms gevolgen hebben voor het sociale klimaat binnen de organisatie. Het bespreken hiervan, het sparren, vooral als de executive zich eenzaam voelt of (nog) niet kwetsbaar kan / mag zijn, is executive coaching.

Executive coaching laat je (weer) richten op de zaken die er echt toe doen! Laten je (weer) schitteren en effectief zijn in de zaken waar jij voor staat en waar jij in gelooft! En dat zijn meer dan sociaal-maatschappelijke, technologische, politieke en sociaal-economische vraagstukken.

Onder executives verstaan we directieleden, bestuurders, DGA’s, (top-)managers, toezichthouders en commissarissen.

ESSENZA coaching laat zich het best vertalen in: prikkelend, provocerend, boordevol humor en met een concreet resultaat en zorg voor de executive!Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of voor het plannen van een (intake)gesprek via info@essenza.nl, telefonisch via 076-5019678 of via ons contactformulier.Copyright © ESSENZA 2002
VOLG ONS OP: