Natuurlijk Leiderschap

Van Kennis naar Lerende Organisatie


ESSENZA houdt zich, naast het vormgeven en ontwikkelen van trainingen op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling, ook bezig met het ontwikkelen van oplossingen van allerlei vraagstukken die betrekking hebben op Leren en Ontwikkelen binnen organisaties. 

Wij ondersteunen daarbij organisaties met vraagstukken als:
° Benutten we alle kennis die we in huis hebben? En hoe komen we hier achter?
° Waarom zou het interessant zijn om een medewerker tevredenheidsonderzoek te doen?
° Hoe maak ik van mijn kennisorganisatie een lerende organisatie?
° Alle in-through-output vraagstukken, hoe brengen we het in beeld en wat kunnen/doen we hiermee?
° Hoe geef ik het best mijn HRM output weer en wat kunnen/doen we ermee?
° Meten = weten of ?
° Hoe verlies ik het individu in mijn collectief niet uit het oog?
° Hoe blijft onze kennis in huis?
° Hoe ontwikkel ik nieuwe kennis met de kennis die we al hebben?
° Benutten we wel ons leervermogen?

ESSENZA is thuis in consulting en ondersteuning op de 'zachte' kant van kennis creërende en lerende organisaties.
Met onze MLD (Master in Learning and Development) opgeleide professionals bieden wij organisaties ondersteuning in deze vaak ingewikkelde materie.


Pragmatisch
Onze aanpak is zeer pragmatisch. Aan de hand van persoonlijke gesprekken vindt vaak direct een advies en ondersteuning plaats. Geen uitgebreide verslagen, maar direct toepasbare adviezen. 

Oriëntatie
In een oriënterend gesprek geven wij graag een toelichting op onze pragmatische aanpak. Heb je interesse is een gesprek? Neem dan gerust contact met ons op via ons contactformulier of mail naar info@essenza.nl.

Copyright © ESSENZA 2002
VOLG ONS OP: