Natuurlijk Leiderschap

Natuurlijk Leiderschap


Organisaties worden meer en meer afhankelijk van selfsupporting medewerkers. Medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen en een pro-actieve rol hebben in de operationele uitvoering van de strategische visie. Tot op het laagste nivo worden medewerkers uitgedaagd en uitgenodigd hieraan een bijdrage te leveren. Het hoger management zet de stip op de horizon en faciliteert de uitvoering er naar toe.

Dit alles is echter afhankelijk van wat de organisatie van haarzelf verwacht en op welke wijze haar doelen wil behalen:
Een reactieve organisatie, waarin een bestraffend leiderschap heerst met volgzame medewerkers, waarmee op dwingende wijze de doelen worden nagestreefd.

Een actieve organisatie, waarin we een sturend leiderschap zien met gemotiveerde medewerkers, waarmee op sturende wijze de doelen worden nagestreefd.

Een pro-actieve organisatie met coachend leiderschap en geïnspireerde medewerkers, waarmee op een richtinggevende wijze de doelen worden nagestreefd.

Een excellente organisatie met verbindend leiderschap en creatieve medewerkers, waarmee op een zingevende wijze de doelen worden nagestreefd.

Het ombuigen van bijvoorbeeld een actieve naar een pro-actieve cultuur vraagt veel van alle leidinggevenden en medewerkers. Van oplossen naar coachen, van verantwoordelijk voelen naar verantwoordelijk zijn, van teamgericht naar klantgericht, van motivatie naar inspiratie en van angst naar vertrouwen. Door deze upgrading veranderen organisaties van een kennisorganisatie in een lerende organisatie.

Top-down voorbeeldgedrag door vanuit de top een natuurlijke manier leiding te geven, de eigen verantwoordelijkheid op te pakken en die van anderen los te laten, de problemen niet op te lossen maar al coachend te ondersteunen. Leidinggevenden zullen hun persoonlijke belangen ondergeschikt mogen maken aan die van de organisatie. Geen ego-leiderschap, geen macht, geen dwang, maar natuurlijk leiderschap, inspiratie en support! Empowerment vanuit de intrinsieke drijfveren van de medewerkers.

Programma
Om dit te bereiken heeft ESSENZA een programma ontwikkeld waarmee organisaties ondersteund worden in het upgraden van hun organisatiecultuur. Door de focus te leggen op het HOE en het daarmee gepaard gaande gedrag van leidinggevenden en medewerkers zonder het WAT uit het oog te verliezen.

ESSENZA is een sterke business partner in het ontwikkelen, vormgeven en ondersteunen van organisaties, teams en personen!

Graag komen wij met u in contact om het programma en de mogelijkheden met u te bespreken.

Copyright © ESSENZA 2002
VOLG ONS OP: