Natuurlijk Leiderschap

Veranderen vraagt om veranderen


Om te kunnen veranderen is het nodig dat we eerst onze kijk op veranderen veranderen. Deze kwinkslag geeft aan wat veranderen met ons doet, hoe wij tegen veranderen aankijken en hoe graag we iets wel of niet willen veranderen. Erbij betrokken willen zijn of het juist over ons heen laten komen. De snelheid van veranderen en de noodzaak zijn daarbij vaak van groot belang. Wat is het gevolg van de verandering? Levert het mij iets op of lever ik iets in?

Bij het ontstaan van verandermanagement waren er drie concepten:
  1. Lean, voor een verhoging van de efficiëntie.
  2. BPR, Business Process Reengineering voor herstructurering van processen en structuren en
  3. Sociotechniek, voor het verbeteren van het functioneren van de mens in de organisatie
Het laatste decennium is een duidelijke verschuiving waarneembaar naar het participatief veranderen. Veranderingen binnen processen, methodieken, procedures, organisatorische en strategische veranderingen. Al deze veranderingen worden, al dan niet, weloverwogen genomen.

Een constante maar zeer variabele factor in deze is de mens die betrokken is bij deze verandering(en).
Een nieuwe manier van inzetten van, omgaan met en het begeleiden in een verandering is waarderend veranderen.

De mens wil best veranderen, maar wil niet veranderd worden!

Door juist in een vroeg stadium de mens te betrekken bij de verandering(en) kunnen weerstanden, freeze en flow worden beïnvloed. Deze beïnvloeding kan echter alleen haar optimale effect bereiken door op de juiste manier het gedrag van de veranderende mens daarin effectief te mobiliseren.

In de meeste organisaties heeft veranderen te maken met de beweging die de organisatie in haar geheel wil maken. 
Van reactief naar excellent is wat veel organisaties op dit moment willen realiseren.

Schematisch als volgt weergegeven:
Om deze veranderingen te realiseren is een gedegen expertise nodig van het gedrag. Deze expertise is in de meeste organisaties niet aanwezig. ESSENZA biedt haar expertise op dit gebied aan en helpt je graag de verandering te realiseren. 

Oriëntatie
Wij komen graag met jou in contact om je te laten ervaren wat onze expertise is op dit gebied en geven graag een toelichting op onze pragmatische aanpak. Neem contact met ons op via ons contactformulier of mail naar info@essenza.nl.Copyright © ESSENZA 2002
VOLG ONS OP: